Menu Close

Specialistische GGZ

Specialistische GGZ

Binnen de praktijk behandel ik enkel nog cliënten die geïndiceerd zijn voor specialistische GGZ.

Wat is specialistische GGZ?
Is de psychische problematiek zwaar of complex of spelen er meerdere soorten psychische klachten tegelijk? Dan zal een (huis)arts u verwijzen naar een behandelaar voor specialistische GGZ (voorheen was dit de tweedelijns psychische hulpverlening). Ook cliënten die in Basis GGZ niet voldoende van hun klachten afgeholpen zijn kunnen doorverwezen worden voor specialistische GGZ.
Binnen de specialistische GGZ is het mogelijk om een meer intensieve en langdurige behandeling te krijgen ten opzichte van de Basis GGZ.

Binnen de praktijk is enkel ambulante behandeling mogelijk.

Behandelgebieden
Dit de voornaamste behandelgebieden waarvoor u in de praktijk terecht kunt:
(Complexe) angststoornissen
Gegeneraliseerde angststoornis
Uitgebreide paniekstoornis
(Complexe) depressieve stoornissen
(Complexe) trauma gerelateerde stoornissen
Obsessief-compulsieve stoornis
Persoonlijkheidsstoornissen
Complexe psychosomatische of onbegrepen lichamelijke klachten
Problemen als gevolg van AD(H)D