Menu Close

Vergoeding door Zorgverzekeraar

Vergoeding behandeling

Sinds  begin 2022 werk ik zonder contracten met zorgverzekeraars. De gevolgen hiervan kunt u hieronder lezen.

Vanaf het jaar 2022  heb ik de keuze gemaakt om niet langer te werken met contracten met zorgverzekeraars. De door de zorgverzekeraars eenzijdig bepaalde kortingen die wij als zorgverleners aan hun moeten geven om een contract te kunnen afsluiten, de krappe produktieruimte (het maximale bedrag dat een zorgverlener mag declareren per jaar per zorgverzekeraar) die zij bieden en de mate waarin zij door hun eisen de zorg inhoudelijk proberen te beïnvloeden hebben mij hiertoe doen besluiten.
 

Voor nieuwe cliënten die in behandeling willen komen geldt dat zij voor aanvang behandeling na dienen te gaan of hun polis ziektekostenverzekering de behandeling voldoende dekt. Indien u een zgn. naturapolis of combinatiepolis heeft is dit vaak niet het geval. Er kan een gat tussen het factuurbedrag en de vergoeding door de zorgverzekering zitten. Dit verschil kan oplopen tot ongeveer 40% van de kosten. Indien u een restitutiepolis heeft worden de kosten in de meeste gevallen wel 100% vergoed. U dient dient dit echter zelf na te gaan bij uw zorgverzekeraar. Hierbij dient u na te gaan welk percentage van het NZa tarief zal worden vergoed: in een aantal gevallen melden zorgverzekeraars een percentage van een “gemiddeld tarief” of “marktconform” tarief, dat is meestal een aanzienlijk lager tarief dan het landelijk bepaalde NZa tarief en dit “gemiddelde” tarief wordt door een zorgverzekeraar zelf vastgesteld buiten de NZa tarieven om.

Indien u in behandeling komt, dient u ermee akkoord te gaan de eventueel resterende kosten zelf te betalen, mocht de zorgverzekeraar -om welke reden dan ook- de factuur niet geheel vergoeden.

In de huidige werkwijze krijgen alle cliënten de facturen zelf toegestuurd. U bent als cliënt dan zelf verantwoordelijk voor het indienen van de factuur bij uw zorgverzekering en de tijdige betaling van de factuur aan mijn praktijk. Hierover worden voorafgaand aan de behandeling duidelijke en schriftelijke afspraken met u gemaakt.

NB: Uw zorgverzekeraar zal de nog resterende Verplichte Eigen Risico van het jaar waarin de behandeling start met u afrekenen. In 2023 en 2024 en 2025 bedraagt het Eigen Risico maximaal €385,-per kalenderjaar. Indien de behandeling langer dan een jaar duurt, zal in het volgende behandeljaar opnieuw het Verplichte Eigen Risico van dat kalenderjaar door de zorgverzekeraar met u worden afgerekend. U dient wel het volledige factuurbedrg met mij af te rekenen.

NB: Indien u tijdens de lopende behandeling uw zorgverzekering wilt wijzigen of van zorgverzekeraar wilt wisselen kan dat gevolgen hebben voor de vergoeding die u krijgt van de verzekeraar.  Het is van belang dat u een tussentijdse wijziging goed bekijkt en eventueel met mij overlegt. Mogelijke vergoedingsverschillen als gevolg van een tussentijdse wijziging zullen betekenen dat u als cliënt het verschil moet bijbetalen tussen het factuurbedrag en de uitgekeerde vergoeding door de zorgverzekeraar.

Invoering zorgprestatiemodel per 1-1-2022:

Vanaf 1-1-2022 is de eerdere bekostigingssystematiek binnen de GGZ (het zgn. DBC systeem) vervangen door het zgn. Zorgprestatiemodel. Per 1-1-2022 worden de behandelingen dan niet meer voor een complete behandeling of behandeljaar achteraf gedeclareerd maar worden de sessies voor vaste (door de Overheid/NZa vastgestelde) tarieven per sessie gedeclareerd, waarbij de lengte van de sessie het tarief van de sessie bepaalt (zie ook hieronder). U kunt ongeveer per maand een factuur verwachten.

De NZa tarieven kunt u nagaan op de website van Nederlandse Zorgautoriteit (de NZa.) of op de website van het zorgprestatiemodel, zie de link hieronder.

Indien u de tarieven nakijkt dient u te zoeken naar de tarieven voor “ambulant, kwaliteitsstatuut sectie II, klinisch (neuro)psycholoog”, behandeling of diagnostiek. Dit gecombineerd met de lengte van de sessie, afgerond op een kwartier. 

Nog een toelichting over de sessieduur en het sessie tarief. Zoals hierboven vermeld:  de duur van het consult bepaalt het tarief. Ik werk met het principe “Planning = realisatie“. Dat betekent dat de zorgverlener voor zijn declaratie uit mag gaan van de tijd die voor u in de agenda was gepland.  Ook als het consult in werkelijkheid iets langer of korter duurde. Duurt een sessie minstens 15 minuten langer of korter, dan wordt de duur aangepast naar de werkelijk bestede tijd van het consult en het tarief van de sessie wordt daar op aangepast. 

De website van het Zorgprestatiemodel, met onder meer de NZa tarieven, vindt u hier

Kosten van behandeling indien u deze zelf moet betalen

Wanneer u besluit een behandeling te starten die niet door de zorgverzekeraar wordt vergoed dan bedragen de kosten vanaf 1-1-2022 €140,- per sessie van 45 minuten en €180,- per sessie van 60 minuten. U ontvangt hiervoor ongeveer maandelijks een rekening die binnen 30 dagen dient te worden voldaan.

No Show tarief

Het is de bedoeling dat u tijdig verschijnt op de met u gemaakte afspraken. Het is belangrijk voor de therapie dat er continuïteit in het proces plaatsvindt. Bovendien reserveer ik tijd voor u.

Wanneer u verhinderd bent, verzoek ik u om dit mij zo spoedig mogelijk te laten weten, doch uiterlijk 24 uur van te voren. Bij afmelding korter dan 24 uur voor de afspraak zal een “no show” tarief in rekening worden gebracht dat door cliënt zelf moet worden vergoed omdat de zorgverzekeraar dit niet betaalt. Het no-show tarief bedraagt per 1-1-2023  €120,- per sessie van 45 minuten en €150,- per geplande sessie van 60 minuten.