Menu Close

Vergoeding door Zorgverzekeraar

Vergoeding behandeling

Psychotherapie wordt, met uitzondering van psychoanalyse, in principe onbeperkt vergoed vanuit de basisverzekering. Om voor volledige vergoeding in aanmerking te komen dient uw verzekeraar echter wel een contract met de praktijk te hebben afgesloten. Heeft uw verzekeraar geen contract met mij dan kan het zijn dat u (een deel van) de kosten zelf moet betalen. Met een restitutiepolis kunt u zelf kiezen naar welke praktijk u gaat en kan uw zorgverzekeraar u aangeven wat de maximale vergoeding voor behandeling is. Om verrassingen te voorkomen raad ik u aan om voor de zekerheid eerst navraag te doen bij uw zorgverzekeraar. 

U bent als cliënt zelf verantwoordelijk voor het nagaan of uw behandeling ook door uw zorgverzekeraar wordt vergoed.

Als u zich aanmeldt bij de praktijk zal ik ook controleren of uw ziektekostenverzekering de kosten van de behandeling dekt. Sommige verzekeraars hebben de praktijk echter een dermate krap behandelbudget toegekend dat er in het betreffende behandeljaar geen declaratiemogelijkheden meer zijn en dat ik u  in een dergelijke situatie ook alleen op eigen kosten binnen de praktijk kan behandelen. 

NB: Indien u tijdens de lopende behandeling uw zorgverzekering wilt wijzigen of van zorgverzekeraar wilt wisselen kan dat gevolgen hebben voor de vergoeding die u krijgt van de verzekeraar.  Het is van belang dat u een tussentijdse wijziging goed bekijkt en met mij overlegt. Mogelijke vergoedingsverschillen als gevolg van een tussentijdse wijziging zullen aan de cliënt worden doorberekend.

Voor 2020 en 2021 heb ik met de volgende zorgverzekeraars contracten afgesloten: 

CZ koepelorganisatie (CZ, Ohra, Nationale Nederlanden)

Zilveren Kruis koepelorganisatie (Achmea, Zilveren Kruis, Friesland, Interpolis, FBTO)

Kosten van behandeling indien u deze zelf moet betalen

Wanneer u besluit een behandeling te starten die niet door de zorgverzekeraar wordt vergoed dan bedragen de kosten €100 per sessie van 45 minuten. U ontvangt hiervoor een rekening die binnen 30 dagen dient te worden voldaan.

Declaratie van de kosten bij uw zorgverzekeraar

Afhankelijk van uw zorgverzekering worden de kosten van uw behandeling in principe door ons rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar gedeclareerd. Declaratie vindt plaats na afsluiting van de behandeling of uiterlijk na 365 dagen als de behandeling langer duurt dan een jaar. 

Indien uw ziektekostenverzekeraar geen contract heeft met de praktijk ontvangt u zelf de factuur en dient u deze zelf te voldoen. U kunt uiteraard de  factuur indienen bij uw zorgverzekeraar. Indien er een verschil is in het factuurbedrag en de bijdrage door de zorgverzekeraar dient u het verschil zelf te betalen. 

DBC tarieven

De declaratie bij uw zorgverzekering (of rechtstreeks aan uzelf, zie hierboven) wordt gebaseerd op het behandeltraject dat voortkomt uit uw zorgvraag en alle met het behandeltraject samenhangende activiteiten en verrichtingen. We noemen dit een DBC, een Diagnose Behandel Combinatie. De DBC tarieven worden jaarlijks vastgesteld door de NZa en zijn door iedereen in te zien (NZa.nl)

No Show tarief

Het is de bedoeling dat u tijdig verschijnt op de met u gemaakte afspraken. Het is belangrijk voor de therapie dat er continuïteit in het proces plaatsvindt. Bovendien reserveer ik tijd voor u.

Wanneer u een keer verhinderd bent, verzoek ik u om dit mij zo spoedig mogelijk te laten weten, doch uiterlijk 24 uur van te voren. Bij afmelding korter dan 24 uur voor de afspraak zal een “no show” tarief in rekening worden gebracht dat door cliënt zelf moet worden vergoed omdat de zorgverzekeraar dit niet betaalt. Het no-show tarief bedraagt per 2021  €90,- per sessie van 45 minuten.