Menu Close

EMDR supervisie

EMDR Supervisie

Collega’s die in opleiding zijn voor EMDR therapeut via door de Vereniging EMDR Nederland (VEN) geaccrediteerde cursussen kunnen bij mij terecht voor supervisie.

Er is een supervisietraject dat leidt tot de deelname aan de EMDR vervolgcursus, hiervoor is een afgeronde VEN geaccrediteerde Basisopleiding EMDR vereist.

Na succesvol afronden van de vervolgtraining kunt u terecht voor supervisie die is vereist voor het behalen van het EMDR Europe Practitionerschap

Als supervisor span ik mij in om collega’s te enthousiasmeren voor het degelijk toepassen van EMDR in hun dagelijkse praktijk vanuit kennis over en begrip van wat EMDR inhoudt. Ik moedig supervisanten aan met hun vragen en twijfels te komen en vooral ook hun materiaal te tonen en bespreken waar zij in vastgelopen zijn. 

Ik doe de supervisie doorgaans in de avonduren en werk, net als vrijwel alle EMDR supervisoren, met dubbele sessies (dus 2 x 45 minuten). 

Kosten voor een dubbele sessie (90 minuten) bedragen vanaf 1-1-2024 €220,- voor individuele supervisie en 300,- voor groepssupervisie (twee personen of meer).

Voorafgaand aan de supervisie vraag ik de supervisant om te tekenen voor akkoord voor de betalingsvoorwaarden.

Supervisanten kunnen gebruik maken van de pagina “Downloads voor training/supervisie” op deze website. Zij krijgen bij aanvang het wachtwoord waarmee zij toegang krijgen tot deze pagina.

 

Voorbereiding voor de supervisie

In de supervisie wordt er van uit gegaan dat de meest recente protocollen worden gebruikt.

In de supervisie wordt altijd gebruik gemaakt van video-opnames van echte behandelsessies door de supervisant. Ideaal is als zowel de cliënt en de therapeut zichtbaar zijn, maar als de cliënt niet in beeld wil mag een gezicht geblurred worden of vanuit een hoek gefilmd worden dat de cliënt niet of niet herkenbaar in beeld is. Het is erg belangrijk dat het videomateriaal een goed geluid heeft, video’s die niet te verstaan zijn kunnen niet gebruikt worden.

In de supervisie na de basistraining moeten alle stappen van het `Standaardprotocol getoond worden en moet duidelijk zijn dat de supervisant het protocol begrijpt en goed kan toepassen. Tevens wordt aandacht besteed aan de casusconceptualisatie: hoe kom je van klachten/symptomen naar een EMDR indicatie en op deze specifieke herinnering. Het supervisie-beoordelingsformulier waarmee gewerkt wordt is te vinden op EMDR.nl. Reken op 3 tot 5 dubbele sessies om aan de eisen te voldoen. Soms kan het sneller, maar dat komt niet heel vaak voor.

In de supervisie voor EMDR Europe Practitioner wordt eerst gecheckt of de toepassing van het standaardprotocol nog juist en up to date is. vervolgens worden de casusconceptualisaties en de interventies die in de vervolgtraining aangeleerd zijn middels praktijkmateriaal (video’s) doorgenomen tot het niveau bereikt is dat voldoet aan de eisen voor EMDR Europe Practitioner. Het supervisie beoordelingsformulier voor EMDR practitioner is te vinden op EMDR.nl.

Reken voor deze supervisie op minimaal 5 dubbele sessies om aan de eisen te voldoen. De supervisie voor Practitioner heeft hogere eisen dan de eerste supervisiereeks en er moet meer behandeld worden, dus er is ook meer tijd nodig om getoond te hebben dat aan de eisen voor het Practitionerschap wordt voldaan.

Ik sta geregistreerd als docent bij het CRKBO (zie https://www.crkbo.nl/Register/Docenten) en kan onderwijsactiviteiten vrij van BTW aanbieden.