Menu Close

Werkwijze Psychotherapie

Werkwijze psychotherapie

In de praktijk werk ik als klinisch psycholoog en psychotherapeut vooral met vormen van psychotherapie waarbij cognitieve gedragstherapie en EMDR mijn voornaamste behandelmethoden zijn.

Wat is Psychotherapie?

Psychotherapie is in feite een verzamelnaam van behandelmethoden voor psychische klachten. Binnen de psychotherapie staan gesprekken tussen cliënt en hulpverlener (de psychotherapeut) centraal. De cliënt kan een individu zijn maar ook een (echt)paar, een gezin of een groep. Psychotherapie wordt in principe binnen alle leeftijdscategorieën toegepast.

Binnen mijn praktijk behandel ik alleen volwassenen, in de meeste gevallen is sprake van individuele behandeling. Daar waar wenselijk of nodig kan in overleg met cliënt een familielid of partner bij de behandeling worden betrokken.

Een psychotherapeut helpt u bij het veranderen van gedrag, om anders om te gaan met pijnlijke emoties, traumatische herinneringen te verwerken, anders te denken of anders om te gaan met uw omgeving. Het doel van psychotherapie is om psychische klachten en problemen te laten verdwijnen of anders aanzienlijk te laten verminderen. Dit alles gebeurt op een  cliënt-vriendelijke en wetenschappelijk onderbouwde manier.

Wanneer is psychotherapie nuttig?
Heeft u last van (overmatig) piekeren, slaapproblemen of angsten? Voelt u zich somber of lusteloos en houdt dit al langere tijd aan. Of heeft u last van recente traumatische ervaringen of traumatische jeugdervaringen? Dan is psychotherapie een goede keus als u merkt dat u vastloopt in de manier waarop u met uzelf of met anderen in uw omgeving omgaat. Misschien voelt u zich afgesloten van uw gevoelens of wordt u er juist door overspoeld.

In het eerste gesprek maken we kennis en leg ik u uit wat u verder kunt verwachten van de behandeling. Ik zal u verdere uitleg geven over psychotherapie. Tijdens dit gesprek bied ik u de gelegenheid om uw problemen en klachten te bespreken en nadere informatie te geven over uw actuele situatie en uw achtergronden.

Op grond van de informatie en indrukken uit de intake zal samen met u een behandelplan worden opgemaakt. Daarbij wordt doorgenomen met welke methodiek  gewerkt gaat worden, hoe vaak de sessies zullen plaatsvinden en wordt een schatting gemaakt van de duur van de behandeling. De gesprekken duren meestal 60 minuten, in sommige gevallen duren de sessies langer.