Menu Close

Kwaliteitsstatuut van de praktijk

Kwaliteitwaarborg van de Praktijk

Ik ben BIG geregistreerd als
– Klinisch psycholoog en GZ psycholoog onder nummer 19048884525 
– Psychotherapeut onder nummer 39048884516. 

GZ Psychologen, Psychotherapeuten en Klinisch psychologen en Klinisch neuropsychologen worden nadat zij voldoen aan de kwalificaties door de overheid geregistreerd in het BIG register. Deze registratie houdt in dat de  kwalificaties Klinisch psycholoog en Psychotherapeut wettelijk beschermde beroepen zijn. De Klinisch psycholoog – psychotherapeut voldoet aan de eisen die de overheid stelt aan opleiding en beroepsuitoefening.

Voor meer informatie over het BIG-register verwijs ik u naar de website: 
www.bigregister.nl

Ik ben een erkend EMDR therapeut (EMDR Europe Practitioner), lid van de Vereniging EMDR Nederland alwaar ik supervisor en trainer in opleiding ben.  

Voor meer informatie verwijs ik u naar de website 
www.EMDR.nl & www.emdrtherapeuten.nl

LVVP
Om de kwaliteit van de praktijk te waarborgen ben ik lid van de LVVP, de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen en Psychotherapeuten. Naast het feit dat leden van de LVVP BIG geregistreerd moeten zijn worden alle leden via een visitatietraject gecontroleerd op het nakomen van de eisen die de wet aan hen stelt. Wanneer u in behandeling gaat bij een lid van de LVVP kunt u er dus zeker van zijn dat deze therapeut wettelijk erkend is en aan de wettelijke vereisten voldoet.

De praktijk is in november 2023 gevisiteerd en goed bevonden Het visitatiecertificaat vindt u HIER.
Voor meer informatie verwijs ik u naar de website www.LVVP.nl

Kwaliteitsstatuut
Ik beschik over een op 7-2-2022 goedgekeurd kwaliteitsstatuut, dat u desgewenst hier kunt inzien.